Typografisk recension

Föda: en handbok i mentala och fysiska förberedelser

Asabea & Opokua Britton, Mondial
ISBN: 978-91-8002-180-7
Grafisk formgivare (inlaga och omslag): Olga Nycander

Framsidan till Föda.

Att föda barn är det mest naturliga och samtidigt det mest extraordinära som finns. Människor gör det varje dag, över hela världen, men för individen kan det bli en unik, existentiell upplevelse. Föda ger kunskap och handfasta tips för att vara väl förberedd inför, under och efter födseln. Typografiskt är boken vacker och genomtänkt, med enstaka missar.

Det är omöjligt att missa att man satsat på den grafiska formen i Föda. Allt från färgval till typografi signalerar klass och kvalitet. Att omslaget och inlagan följer samma grafiska form är en självklarhet. Omslagets lavendelblå bakgrund återkommer på inlagans smutssida, deltitlar, faktarutor, listpunkter och på andra ställen, medan framsidans kopparfärgade metallictryck i inlagan motsvaras av en djupröd nyans som används för bland annat försättsblad och rubriker.

Bokens typografi är ovanligt nog baserad på två antikvastilar: Meno Display för rubriker och Bennet Text för brödtext. Typsnitten är tillräckligt lika för att blandningen inte ska störa. Om rubrikerna satts i Bennet Text skulle de se klumpiga ut; Meno Display har en elegans som Bennet saknar i större grader. Bennet Text är i gengäld lättläst i små grader, där de finare detaljerna i Meno Display skulle försvinna.

Kapitelstart med röd rubrik satt i Meno Display och brödtext i Bennet Text.
Delstart med ljusblå text på rödtonad botten.

De två signalfärgerna och typsnitten används effektfullt genomgående i boken. Ett exempel på det är att bokens fyra övergripande delar inleds med varsin helsida där bakgrunden är ett rödtonat foto; på fotot skrivs delens nummer i Bennet Text, och delens namnet i Meno Display – allt i ljusblått.

Överallt märks omsorg om typografiska detaljer. Siffror är genomgående gemena för att inte störa läsningen, och citat markeras med inåtvända »gåsfötter« snarare än de vanliga ”apostroferna”. Kapitäler används för sidhuvuden och mellanrubriker – men inte för versala förkortningar i texten (som BB, BMM, MAC), överraskande nog. Dock har Bennet Text förhållandevis låga versaler, så detta stör inte alltför mycket.

Något som stör desto mer, och delvis rubbar det genomtänkta intrycket, är formen på de längre »berättelser« som förekommer här och var i boken. Dessa är genomgående satta i kursiv stil. Tyvärr måste jag återigen konstatera att långa textsjok i kursiv stil är mer svårlästa än i rak stil. Texten har här ojämn högermarginal, antagligen för att underlätta läsningen. Bättre hade antagligen varit att använda rak stil och märka ut berättelsen på något annat sätt, exempelvis genom annan bakgrund, färgmarkeringar eller anfanger.

Lång text i kursiv stil: sällan lättläst.

En annan, smärre detalj är att sättaren inte haft koll på skillnaden mellan X och multiplikationstecken. Ett exempel är rubriken »4 X smoothies« som följs av fyra smoothie-recept. Rubriken ska rimligtvis läsas »fyra gånger smoothies« och borde alltså skrivas »4 × smoothies«. Att inte kunna särskilja dessa tecken är visserligen otroligt vanligt, men när man nu bemödat sig med detaljtypografin i övrigt är det synd att en sådan detalj slunkit igenom nålsögat.

I övrigt finns inte mycket att anmärka på. Radlängd och teckenjustering är väl avvägda. Ensamrader tycks inte förekomma. Bokens många rubriknivåer och textstilar är tydligt åtskilda, så strukturen är tydlig och klar. Det rikliga bildmaterialet bidrar också till ett inbjudande och läsvänligt helhetsintryck.

Sammanfattningsvis missar Föda: en handbok i mentala och fysiska förberedelser några smärre typografiska finesser, men mestadels är boken en vacker, genomtänkt och vältypograferad volym.

Du kanske också gillar …