Här tipsar jag om diverse böcker ur mitt bibliotek som jag regelbundet konsulterar. De böcker som fortfarande finns i tryck har jag försett med butikslänkar. En del av böckerna har kommit i nya utgåvor sedan jag skaffade dem, och jag kan därför inte garantera att innehållet exakt motsvarar min beskrivning av det.

Grafisk kokbok

Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Ryberg
Bokförlaget Arena 2006
ISBN 978-91-7843-224-0 (tredje upplagan)

En boktypograf behöver inte bara behärska grafisk formgivning, typografi och layout. Lika viktigt är att förstå hur tekniken begränsar eller berikar bokens möjligheter. Grafisk kokbok är en konkret och detaljerad genomgång av alla de tekniska aspekterna kring hur trycksaker blir till. Den besvarar frågor som: hur fungerar ett typsnitt? Vad är utfall bra för? Vad är skillnaden mellan offsettryck och digitaltryck? Hur påverkas miljön av tryckprocessen? Och mycket annat. Som allt annat inom grafisk produktion förändras de tekniska förutsättningarna snabbt, och vissa avsnitt har blivit föråldrade sedan denna bok kom ut 2006. Men till största delen är Grafisk kokbok fortfarande korrekt och läsvärd.

Svenska skrivregler

Språkrådet
Liber 2017
ISBN 97-8914-711-149-7 (fjärde upplagan)

Köp på Bokus.com

Denna bok är oumbärlig för alla som arbetar med text på svenska. Svenska skrivregler har en del grundläggande råd vad gäller grafisk utformning av text. Men framför allt innehåller den detaljerad information om hur man skriver: hur ofullständiga citat markeras, när man ska använda stor eller liten bokstav, hur förkortningar skrivs, hur och i vilka sammanhang olika skiljetecken används, och mycket mer.

Typiskt typografiskt

Bo Berndal och Paul Frigyes
Fischer & Co 1990
ISBN 91-7054-670-3

Bo Berndal var en typograf av den gamla skolan som fick följa 1900-talets stora tekniska förändringar inom branschen från första parkett. Av denna intervjubok att döma upphörde han aldrig att vara nyfiken på och öppen för den nya tekniken och de fördelar som den medförde. Datoriseringen var fortfarande i sin linda när Typiskt typografiskt gavs ut, och bokens tekniska beskrivningar har kanske mest kuriosaintresse idag. Men beskrivningarna av typografi, layout och tryckproduktion är gedigna, lättsamma och tillgängliga. Detta var den första bok om typografi som jag läste, och kan du få tag på den är den väl värd ett köp.

Strindbergs lilla röda: Boken om boken och typerna

Alexandra Borg och Nina Ulmaja
Bokförlaget Atlantis 2019
ISBN: 978-91-78110-26-1

Köp på Bokus.com

Denna fascinerande bok beskriver tillkomsten av August Strindbergs Röda rummet 1879, och följer sedan boken i dess över 110 (!) utgåvor fram till idag. Med Strindbergs bok som fond grottar Nina Ulmaja ner sig i alla tänkbara aspekter rörande bokproduktion, från bruket av typsnitt då och nu till formgivningen av bokomslag. En bok som publicerats så många gånger är tacksam som utgångspunkt då de olika upplagorna tydligt kan visa tidens trender, snygga finesser – och dråpliga misstag. Strindbergs lilla röda är en kärleksförklaring till bokformgivning, och för den typografiskt intresserade är den en fröjd att bläddra i. Faktum är att boken nog fungerar utmärkt som en lärobok i bokformgivning. Att man samtidigt lär sig åtskilligt om Strindberg är bara en bonus.

Arne Heines bok om typografi

Arne Heine
Bild & Kultur 2005
ISBN: 978-91-89210-02-8

Boken med världens mest självförklarande titel har som ambition att vara ett standardverk, och den lyckas väl med uppgiften. Denna tegelsten går igenom alfabetet och dess utveckling, typografisk utformning, författande och redigering, färg och layout. Till skillnad från många andra »instruerande« böcker ägnar Arne Heines bok om typografi gott om utrymme åt att resonera kring varför man gör på vissa sätt. Läsaren uppmuntras att tänka själv kring det boken säger. De typografiska exemplen är många, både goda, dåliga och mittemellan. Sammantaget är Heines bok en värdig följeslagare till Hellmarks Typografisk handbok. Ska man ha något att invända mot den så är det, paradoxalt nog, att layouten ibland känns lite rörig. Men informationen är gedigen och fortfarande aktuell.

Typografisk handbok

Christer Hellmark
Ordfront förlag 2004
ISBN: 978-91-70370-88-5

Köp på Bokus.com

En riktig klassiker på området. Om du ska ha en bok att konsultera om svensk typografi, så är det denna. Typografisk handbok går steg för steg igenom formgivning, sättning, korrekturläsning och hantering av ombruten text – allt med samma öga för detaljer. I vissa avseenden har tekniken sprungit ifrån boken; den senaste utgåvan kom 2004, och med Hellmarks bortgång 2019 är det kanske inte troligt att det kommer en ny. Men likväl är det mesta i Typografisk handbok tidlöst, och rekommendationerna odödliga.

Bokstaven, ordet, texten

Christer Hellmark
Ordfront förlag 1998
ISBN: 91-7324-617-4

Köp på Bokus.com

Denna »uppföljare« till Typografisk handbok har undertiteln »Handbok i grafisk formgivning«. Där Hellmarks första handbok var kortfattad och summarisk är denna bok mer kåserande, men fördjupar sig också mer både i typografins historia och i den datorbaserade nutiden. De historiska tillbakablickarna är förstås tidlösa, och de praktiska tipsen för nutidens boktypograf är, trots bokens ålder, förvånansvärt tillämpbara.

Bokens proportioner

Jan Tschichold
Wezäta, Göteborg 1955
Översättning: G. Bondeson, L. Thölén, C.G. Wessberg

Detta är en avhandling av en av 1900-talets portalfigurer inom typografin. Tschichold har analyserat ett stort antal böcker från hög- och senmedeltid. Han observerar mönster och konventioner i böckernas mått och rekonstruerar hur deras marginaler och satsytor är uppbyggda. Detta verk är en guldgruva om man vill förstå hur medeltidens bokformgivare tänkte, och bör informera boktypografens arbete än idag.